Chỉ trực tuyến

Kim chống sét S.T.A.R

Kim chống sét S.T.A.R

Model:S.T.A.R 3-25, S.T.A.R 6-45,S.T.A.R 6-60

Hãng: Foudretech

Nước: Pháp

+ S.T.A.R 3-25

Kim thu sét chủ động phóng điện sớm của Foundertech bán kính bảo vệ cấp 1 là 42m với cột cao 5m.

+ S.T.A.R 6-45

Kim thu sét chủ động phóng điện sớm của Foundertech bán kính bảo vệ cấp 1 là 45m với cột cao 5m.

+ S.T.A.R 6-60

Kim thu sét chủ động phóng điện sớm của Foundertech bán kính bảo vệ cấp 1 là 79m với cột cao 5m, bảo vệ cấp 3 là 107m.

 

Dòng sản phẩm S.T.A.R

 

S.T.A.R 3-25

S.T.A.R 3-45

S.T.A.R 3-60

 

BÁN KÍNH BẢO VỆ

      NpDh

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp I

Cấp II

Cấp III

2

17

23

26

25

32

36

32

40

44

3

25

34

39

38

48

53

48

59

65

4

34

46

52

51

65

72

64

78

87

5

42

57

65

62

80

89

79

97

107

10

44

61

69

64

83

92

79

99

109

20

45

65

75

65

86

97

80

102

113

STAR 3-23=1.595 kg                       STAR 6-45 = 1.685 kg         STAR 6-60= 1.725 kg

(Các thông tin trên đây được cung cấp bởi nhà sản xuất, chúng tôi không có nghĩa vụ về mặt pháp lý đối với các thông tin trên)

RelatedProducts