1DR150KA-480-NE15, LPI 1DR150KA-480-NE15, 1DR150KA 480 NE15, Thiết bị cắt lọc sét 1 pha 150kA (8/20ms) L-N, 15kA (10/350ms) N-PE

1DR150KA-480-NE15, LPI 1DR150KA-480-NE15, 1DR150KA 480 NE15, Thiết bị cắt lọc sét 1 pha 150kA (8/20ms) L-N, 15kA (10/350ms) N-PE

RelatedProducts