POLIM-H..SD, Chống sét Van ABB, Hitach ABB, chống sét van vỏ bọc silicon, điện áp 1 chiều DC lên tới 3kV

POLIM-H..SD, Chống sét Van ABB, Hitach ABB, chống sét van vỏ bọc silicon, điện áp 1 chiều DC lên tới 3kV

Surge arrester POLIM-H..SD, Silicone-housed surge arrester for DC traction system up to 3 kV with class DC-B, Chống Sét Van ABB

POLIM-H..SD, Chống sét Van ABB, Hitach ABB, chống sét van vỏ bọc silicon, điện áp 1 chiều DC lên tới 3kV

Surge arrester POLIM-H..SD, Silicone-housed surge arrester for DC traction system up to 3 kV with class DC-B, Chống Sét Van ABB

RelatedProducts