Cọc tiếp địa thép mạ đồng, cọc đồng tiếp địa, cọc thép mạ đồng Ấn Độ, cọc thép mạ đồng

Cọc tiếp địa đồng hoặc thép mạ đồng dài 2400 mm, Ø14 mm theo tiêu chuẩn IEC 62501 và TCN2068-174

 

Các loại cọc tiếp địa tiêu biểu:

 + Cọc tiếp địa L2,4m, phi 16 (ẤN ĐỘ)

+ Cọc tiếp địa L2,4m, phi 14.2 (ẤN ĐỘ) 
+ Cọc tiếp địa L3,0m, phi 16 (ẤN ĐỘ) 
+ Cọc tiếp địa L3,0m, phi 14.2 (ẤN ĐỘ)

Cọc tiếp địa đồng hoặc thép mạ đồng dài 2400 mm, Ø14 mm theo tiêu chuẩn IEC 62501 và TCN2068-174

Các loại cọc tiếp địa tiêu biểu:

 

+ Cọc tiếp địa L2,4m, phi 16 (ẤN ĐỘ)
+ Cọc tiếp địa L2,4m, phi 14.2 (ẤN ĐỘ)
+ Cọc tiếp địa L3,0m, phi 16 (ẤN ĐỘ)
+ Cọc tiếp địa L3,0m, phi 14.2 (ẤN ĐỘ)

RelatedProducts