0.22~10KV Metal oxide surge arrester, chống sét van ô xít kim loại Cantor, điện áp 0.22~10KV

0.22~10KV Metal oxide surge arrester, chống sét van ô xít kim loại Cantor, điện áp 0.22~10KV

0

0.22~10KV Metal oxide surge arrester, chống sét van ô xít kim loại Cantor, điện áp 0.22~10KV

http://www.cantor.cc/en/pro_ok.asp?id=6194&smallclassid=164

Product parameters:
102-1.jpg

RelatedProducts