PDCE CMCE UL 120, ĐẦU KHỬ SÉT, THIẾT BỊ KHỬ SÉT, KIM KHỬ SÉT, QUẢ CẦU KHỬ SÉT, BẦU KHỬ SÉT, BÁN KÍNH BẢO VỆ 120M

PDCE CMCE UL 120, ĐẦU KHỬ SÉT, THIẾT BỊ KHỬ SÉT, KIM KHỬ SÉT, QUẢ CẦU KHỬ SÉT, BẦU KHỬ SÉT, BÁN KÍNH BẢO VỆ 120M

0

PDCE CMCE UL 120, ĐẦU KHỬ SÉT, THIẾT BỊ KHỬ SÉT, KIM KHỬ SÉT, QUẢ CẦU KHỬ SÉT, BẦU KHỬ SÉT, BÁN KÍNH BẢO VỆ 120M

Download tài liệu PDCE CMCE SERTEC

lightning-suppressor-cmce-120m-ul.png

CMCE UL 120

Loại bỏ khả năng hình thành sét

Đầu khử sét CMCE là thiết bị bù điện trường có tác dụng khử ion trong môi trường điện tích tĩnh ở mọi hướng (360°).

Khi điện trường xung quanh thay đổi, CMCE phản ứng bằng cách thu và xả các hạt điện tích dư thừa, vô hại tính bằng miliampe qua thanh dẫn xuống đất.

Cơ chế này không phát xạ sớm và ngăn khả năng hình thành sét ở khu vực được bảo vệ.

Giới thiệu SERTEC S.R.L

SERTEC là nhà sản xuất thiết bị chống sét CMCE để bảo vệ các công trình lắp đặt chống lại phóng điện trong khí quyển trong các lĩnh vực như Công nghiệp, Khai thác mỏ, Viễn thông, Trung tâm dữ liệu, Thương mại, Bệnh viện, Nhà ở, Sân gôn, v.v.

SERTEC S.R.L company

Các model CMCE

Công nghệ CMCE bảo vệ trong phạm vi bán kính từ 25m đến 120m tùy thuộc vào model được chọn với cấp độ bảo vệ I.

Nên lắp đặt cách điểm cao nhất của khu vực cần bảo vệ 3 mét ( Δh = 3m ).

CMCE Nano

CMCE Home

CMCE Sertec 120

RelatedProducts