Van cách ly, van liên kết đẳng thế, van đẳng thế, liên kết đẳng thế, TFS

Dehn Isolating Spark Gap, van kết nối đẳng thế TFS theo chuẩn quốc tế EN IEC 62305 và IEC 60364-5-54. chịu xung 10/350 µs là 100kA xung 8/20 µs là 100kA

Dehn Isolating Spark Gap, van kết nối đẳng thế TFS theo chuẩn quốc tế EN IEC 62305 và IEC 60364-5-54. chịu xung 10/350 µs là 100kA xung 8/20 µs là 100kA

 

+

+

RelatedProducts