Hãng xe ô tô CHRYSLER, Đại lý phân phối xe CHRYSLER, CHRYSLER AUTO BRAND, CHRYSLER MOTOR, CHRYSLER CAR BRAND

Hãng xe ô tô CHRYSLER, Đại lý phân phối xe CHRYSLER, CHRYSLER AUTO BRAND, CHRYSLER MOTOR, CHRYSLER CAR BRAND

CHRYSLER

Chrysler
Chrysler là một trong những nhà sản xuất ô tô "Big Three" tại Hoa Kỳ, có trụ sở tại Pontiac, Michigan. Chrysler Corporation ban đầu được thành lập vào năm 1925 bởi Walter Chrysler t...

Hãng xe ô tô CHRYSLER, Đại lý phân phối xe CHRYSLER, CHRYSLER AUTO BRAND, CHRYSLER MOTOR, CHRYSLER CAR BRAND

CHRYSLER

Chrysler
Chrysler là một trong những nhà sản xuất ô tô "Big Three" tại Hoa Kỳ, có trụ sở tại Pontiac, Michigan. Chrysler Corporation ban đầu được thành lập vào năm 1925 bởi Walter Chrysler từ phần còn lại của Công ty Maxwell Motor. Năm 1998, nó được Daimler-Benz mua lại và công ty mẹ được đổi tên thành DaimlerChrysler.

Chrysler is one of the "Big Three" automobile manufacturers in the United States, headquartered in Auburn Hills, Michigan. It is the American subsidiary of Dutch-domiciled automotive company Stellantis.

Chrysler là một trong những nhà sản xuất ô tô thuộc "Big Three" tại Hoa Kỳ, có trụ sở chính tại Auburn Hills, Michigan. Đây là công ty con của Mỹ của công ty ô tô Stellantis có trụ sở tại Hà Lan.

https://www.chrysler.com/

Xem thêm

Hãng xe ô tô CHRYSLER, Đại lý phân phối xe CHRYSLER, CHRYSLER AUTO BRAND, CHRYSLER MOTOR, CHRYSLER CAR BRAND  Không có sản phẩm trong danh mục này.