Hãng xe ô tô DAEWOO, Đại lý phân phối xe DAEWOO, DAEWOO AUTO BRAND, DAEWOO MOTOR, DAEWOO CAR BRAND

Hãng xe ô tô DAEWOO, Đại lý phân phối xe DAEWOO, DAEWOO AUTO BRAND, DAEWOO MOTOR, DAEWOO CAR BRAND

DAEWOO

Daewoo
Daewoo hay Daewoo Group là một chaebol của Hàn Quốc. Tập đoàn này được thành lập ngày 22 tháng 3 năm 1967 với tên gọi ban đầu là Daewoo Industries và đã được chính phủ Hàn Quốc chia nh...

Hãng xe ô tô DAEWOO, Đại lý phân phối xe DAEWOO, DAEWOO AUTO BRAND, DAEWOO MOTOR, DAEWOO CAR BRAND

DAEWOO

Daewoo
Daewoo hay Daewoo Group là một chaebol của Hàn Quốc. Tập đoàn này được thành lập ngày 22 tháng 3 năm 1967 với tên gọi ban đầu là Daewoo Industries và đã được chính phủ Hàn Quốc chia nhỏ thành nhiều công ty vào năm 1999.

Daewoo Motors was a South Korean automotive company established in 1937 as "National Motors". The company changed its name several times until 1983 when it became "Daewoo Motors"

Daewoo Motors là một công ty ô tô của Hàn Quốc được thành lập vào năm 1937 với tên gọi "National Motors". Công ty đã đổi tên nhiều lần cho đến năm 1983 khi nó trở thành "Daewoo Motors"

https://daewoomotor.com.vn/

Xem thêm

Hãng xe ô tô DAEWOO, Đại lý phân phối xe DAEWOO, DAEWOO AUTO BRAND, DAEWOO MOTOR, DAEWOO CAR BRAND  Không có sản phẩm trong danh mục này.