Hãng xe ô tô INFINITI, Đại lý phân phối xe INFINITI, INFINITI AUTO BRAND, INFINITI MOTOR, INFINITI CAR BRAND

Hãng xe ô tô INFINITI, Đại lý phân phối xe INFINITI, INFINITI AUTO BRAND, INFINITI MOTOR, INFINITI CAR BRAND

INFINITI

Infiniti
Infiniti là bộ phận xe hạng sang của hãng xe Nhật Bản Nissan. Infiniti chính thức bắt đầu bán xe vào ngày 8 tháng 11 năm 1989, tại Bắc Mỹ. Mạng tiếp thị cho xe mang nhãn hiệu In...

Hãng xe ô tô INFINITI, Đại lý phân phối xe INFINITI, INFINITI AUTO BRAND, INFINITI MOTOR, INFINITI CAR BRAND

INFINITI

Infiniti
Infiniti là bộ phận xe hạng sang của hãng xe Nhật Bản Nissan. Infiniti chính thức bắt đầu bán xe vào ngày 8 tháng 11 năm 1989, tại Bắc Mỹ. Mạng tiếp thị cho xe mang nhãn hiệu Infiniti bao gồm các đại lý tại hơn 50 quốc gia.

Infiniti is the luxury vehicle division of Japanese automaker Nissan. Infiniti officially started selling vehicles on November 8, 1989, in North America. The marketing network for Infiniti-branded vehicles included dealers in over 50 countries in the 2010s. As of 2020, there were 25 markets served by new car dealers.

Infiniti là bộ phận xe hạng sang của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan. Infiniti chính thức bắt đầu bán xe vào ngày 8/11/1989 tại Bắc Mỹ. Mạng lưới tiếp thị cho xe mang nhãn hiệu Infiniti bao gồm các đại lý ở hơn 50 quốc gia trong những năm 2010. Tính đến năm 2020, có 25 thị trường được phục vụ bởi các đại lý ô tô mới.

https://www.infinitiusa.com/

https://www.infiniti.com/regions/vi-vn/auto-repair.html

Xem thêm

Hãng xe ô tô INFINITI, Đại lý phân phối xe INFINITI, INFINITI AUTO BRAND, INFINITI MOTOR, INFINITI CAR BRAND  Không có sản phẩm trong danh mục này.