Hãng xe ô tô LAND ROVER, Đại lý phân phối xe LAND ROVER, LAND ROVER AUTO BRAND, LAND ROVER MOTOR, LAND ROVER CAR BRAND

Hãng xe ô tô LAND ROVER, Đại lý phân phối xe LAND ROVER, LAND ROVER AUTO BRAND, LAND ROVER MOTOR, LAND ROVER CAR BRAND

LAND ROVER

Land Rover
Land Rover là một thương hiệu ô tô chuyên xe 2 cầu.Nó là một phần của công ty Jaguar Land Rover, công ty này lại là một công ty con của Tata Motors.

Land Rover is a British br...

Hãng xe ô tô LAND ROVER, Đại lý phân phối xe LAND ROVER, LAND ROVER AUTO BRAND, LAND ROVER MOTOR, LAND ROVER CAR BRAND

LAND ROVER

Land Rover
Land Rover là một thương hiệu ô tô chuyên xe 2 cầu.Nó là một phần của công ty Jaguar Land Rover, công ty này lại là một công ty con của Tata Motors.

Land Rover is a British brand of predominantly four-wheel drive, off-road capable vehicles, owned by multinational car manufacturer Jaguar Land Rover, since 2008 a subsidiary of India's Tata Motors. JLR currently builds Land Rovers in Brazil, China, India, Slovakia, and the United Kingdom.

Land Rover là thương hiệu xe địa hình chủ yếu dẫn động 4 bánh của Anh, thuộc sở hữu của nhà sản xuất xe hơi đa quốc gia Jaguar Land Rover, từ năm 2008, một chi nhánh của Tata Motors của Ấn Độ. JLR hiện đang xây dựng Land Rovers ở Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Slovakia và Vương quốc Anh.

https://www.landrover.com/

https://www.landrover-vn.com/

Xem thêm

Hãng xe ô tô LAND ROVER, Đại lý phân phối xe LAND ROVER, LAND ROVER AUTO BRAND, LAND ROVER MOTOR, LAND ROVER CAR BRAND  Không có sản phẩm trong danh mục này.