Hãng xe ô tô MG, Đại lý phân phối xe MG, MG AUTO BRAND, MG MOTOR, MG CAR BRAND

Hãng xe ô tô MG, Đại lý phân phối xe MG, MG AUTO BRAND, MG MOTOR, MG CAR BRAND

MG

MG
General Motors Corporation (GM) là một hãng sản xuất ô tô Hoa Kỳ, đóng trụ sở ở Detroit, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Đây đã là hãng sản xuất ô tô lớn thứ nhì thế giới, có doanh số ô tô hàng đầu trong 7...

Hãng xe ô tô MG, Đại lý phân phối xe MG, MG AUTO BRAND, MG MOTOR, MG CAR BRAND

MG

MG
General Motors Corporation (GM) là một hãng sản xuất ô tô Hoa Kỳ, đóng trụ sở ở Detroit, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Đây đã là hãng sản xuất ô tô lớn thứ nhì thế giới, có doanh số ô tô hàng đầu trong 77 năm liên tục từ năm 1931 đến 2007. Hãng này sản xuất xe hơi và xe tải tại 34 quốc gia.

General Motors Company is an American multinational automotive manufacturing company headquartered in Detroit, Michigan, United States. It was founded by William C. Durant on September 16, 1908, as a holding company, and the present entity was established in 2009 after its restructuring.

General Motors Company là một công ty sản xuất ô tô đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại Detroit, Michigan, Hoa Kỳ. Nó được thành lập bởi William C. Durant vào ngày 16 tháng 9 năm 1908, với tư cách là một công ty mẹ, và đơn vị hiện tại được thành lập vào năm 2009 sau khi tái cơ cấu.

https://mgmotor.com.vn/en/

https://www.gm.com/

Xem thêm

Hãng xe ô tô MG, Đại lý phân phối xe MG, MG AUTO BRAND, MG MOTOR, MG CAR BRAND  Không có sản phẩm trong danh mục này.