Hãng xe ô tô JEEP, Đại lý phân phối xe JEEP, JEEP AUTO BRAND, JEEP MOTOR, JEEP CAR BRAND

Hãng xe ô tô JEEP, Đại lý phân phối xe JEEP, JEEP AUTO BRAND, JEEP MOTOR, JEEP CAR BRAND

JEEP

Jeep
Jeep là một thương hiệu ô tô của Mỹ là nhãn hiệu thuộc Chrysler Group LLC trong liên minh chiến lượt toàn cầu với Fiat.

Jeep is an automobile marque originating in the United States, now owned by European Americ...

Hãng xe ô tô JEEP, Đại lý phân phối xe JEEP, JEEP AUTO BRAND, JEEP MOTOR, JEEP CAR BRAND

JEEP

Jeep
Jeep là một thương hiệu ô tô của Mỹ là nhãn hiệu thuộc Chrysler Group LLC trong liên minh chiến lượt toàn cầu với Fiat.

Jeep is an automobile marque originating in the United States, now owned by European American conglomerate Stellantis. Jeep has been part of Chrysler since 1987, when Chrysler acquired the Jeep brand, along with remaining assets, from its previous owner American Motors Corporation.

Jeep là một thương hiệu ô tô có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Âu Mỹ Stellantis. Jeep là một phần của Chrysler kể từ năm 1987, khi Chrysler mua lại thương hiệu Jeep, cùng với các tài sản còn lại, từ chủ sở hữu trước đây là American Motors Corporation.

https://www.jeep.com/

https://www.jeep-vn.com/

Xem thêm

Hãng xe ô tô JEEP, Đại lý phân phối xe JEEP, JEEP AUTO BRAND, JEEP MOTOR, JEEP CAR BRAND  Không có sản phẩm trong danh mục này.