Phân phối Thiết bị chống sét Proline LPS3G, sản xuất Thiết bị chống sét Proline LPS3G, thiết bị cắt lọc sét Postef Proline

Phân phối Thiết bị chống sét Proline LPS3G, sản xuất Thiết bị chống sét Proline LPS3G, thiết bị cắt lọc sét Postef Proline

Phân phối Thiết bị chống sét Proline LPS3G, sản xuất Thiết bị chống sét Proline LPS3G, thiết bị cắt lọc sét Postef Proline

 

Ngoài ra còn có các chức năng đặc biệt khác như:

Chỉ thị trạng thái hoạt động của các pha bằng màn hình LCD & LED

Hiển thị dung lượng hạt MOV theo các cấp độ 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Giám sát trạng thái của từng hạt MOV.

Tích hợp bộ đếm xung sét có thể đếm được 9999 lần sét đánh, hiển thị chi tiết thời gian 04 lần sét đánh gần nhất

Vật liệu chế tạo gồm các chất liệu chống cháy, siêu bền và dễ dàng thay thế khi bị sét đánh.

LPS3G.jpg

RelatedProducts