Chống sét mạng LAN, chống sét camera, chống sét cho camera, chống sét mạng lan

Chống sét 1 đường LAN DPA M CLE RJ45B 48, theo chuẩn IEC 61643-21 chịu xung 8/20 µ s là 10KA, điện áp làm việc lớn nhất DC 48V, AC 34V chịu dòng tải 1A (cho phép ứng dụng PoE - Power OverEthernet)

Chống sét mạng LAN, chống sét camera, chống sét cho camera, chống sét mạng lan.

Chống sét mạng LAN, chống sét camera, chống sét cho camera, chống sét mạng lan

Chống sét 1 đường LAN DPA M CLE RJ45B 48, theo chuẩn IEC 61643-21 chịu xung 8/20 µ s là 10KA, điện áp làm việc lớn nhất DC 48V, AC 34V chịu dòng tải 1A (cho phép ứng dụng PoE - Power OverEthernet)

 

 

+

RelatedProducts