Hệ thống chống sét của NASA

Hệ thống chống sét của NASA

Hệ thống chống sét của NASA

 

Nasa không tiết lộ nhiều về hệ thống chống sét của mình:

Hệ thống chống sét của NASA được miêu tả là khá đơn giản:
Ba tòa tháp bằng thép và sợi thủy tinh cao 594 Foot (khoảng 590m). Mỗi tòa tháp ở đỉnh đầu là một cột sợi thủy tinh và một loạt các dây dây xích và dây dẫn xuống thiết kế để chuyển hướng sét ra khỏi tên lửa và cấu trúc phụ trợ của tên lửa. Cấu hình này giúp giữ cho toàn bộ phương tiện bị cô lập khỏi các dòng nguy hiểm.
Để dễ hình dung hơn chúng ta nên xem video: