Danh sách sản phẩm theo nhà sản xuất ALLTEC - Mỹ

ALLTEC - Mỹ, kim chống sét chủ động hiện đại phân tán sét, kim phân tán sét, kim phân tán sét chủ động

ALLTEC - Mỹ, kim chống sét chủ động hiện đại phân tán sét, kim phân tán sét, kim phân tán sét chủ động

Xem thêm
per page
KSBC 5V TID, KSBC 5V TII*, KSBT 24V SID, KSBT 24V SID, Chống sét đường tín hiệu số 2 dây cân bằng, mạch đo lường, điều khiển The KSB* ID and KSB* II series are designed for use at LPZ 0B-2 orhigher to protect shielded 2 wire balanced digital signals typically used inmeasurement and control circuits. The KSBC TII and KSBT SII...
KSBC 5V TDD, KSBC 5V TDI*, KSBT 24V SDD, chống sét đường tín hiệu truyền thông, tín hiệu đo lường, tín hiệu điều khiển, Alltec The KSBC and KSBT series are designed for use at LPZ 0B-2 or higherto protect shielded 2 wire unbalanced analog signals typically used inmeasurement, control or thermocouple circuits. 
KSBT 24V SDI*, KSBT 60V SDD, KSBT 60V SDI*, chống sét đường tín hiệu truyền thông, tín hiệu đo lường, tín hiệu điều khiển The KSBC and KSBT series are designed for use at LPZ 0B-2 or higherto protect shielded 2 wire unbalanced analog signals typically used inmeasurement, control or thermocouple circuits. 
KSBT 24V SII*, KSBT 60V SID, KSBT 60V SII*, Chống sét đường tín hiệu số 2 dây cân bằng, chống sét mạch đo lường, điều khiển The KSB* ID and KSB* II series are designed for use at LPZ 0B-2 orhigher to protect shielded 2 wire balanced digital signals typically used inmeasurement and control circuits. The KSBC TII and KSBT SII...
Showing 1 - 4 of 36 items