Chống sét cho đường trung kế của tổng đài, chống sét tổng đài, chống sét tổng đài điện thoại

DPL 10 G3 110 (FSD) có hiển thị màu

Chống sét cho đường trung kế của tổng đài, chống sét tổng đài, chống sét tổng đài điện thoại

Bảo vệ cho 10 đôi dây với ống phóng khí được thử nghiệm riêng lẻ

Có thể thay thế các phần tử bảo vệ riêng lẻ

Thích hợp cho các thiết bị đầu cuối và kết nối kiểu hệ thống LSA,loại 2/10

Bảo vệ cao nhất theo tiêu chuẩn IEC về bảo dây tín hiệu cho vùng OB - 1 và cao hơn

DPL 10 G3 110 (FSD)

Chống sét cho đường trung kế của tổng đài, chống sét tổng đài, chống sét tổng đài điện thoại

 Bảo vệ cho 10 đôi dây với ống phóng khí được thử nghiệm riêng lẻ
 Có thể thay thế các phần tử bảo vệ riêng lẻ
 Thích hợp cho các thiết bị đầu cuối và kết nối kiểu hệ thống LSA, loại 2/10
 DPL 10 G3 110 FSD có hiển thị màu
 Bảo vệ cao nhất theo tiêu chuẩn IEC về bảo dây tín hiệu cho vùng OB - 1 và cao hơn.
Đặc tính kỹ thuật

DPL 10 G3 …

DPL 10 G3 110

DPL 10 G3 110 FSD

Cấp bảo vệ

T2

T2

Chỉ thị lỗi

 

hiển thị màu sắc thay đổi

Điện áp làm việc UN

110 V

110 V

Điện áp liên tục d.c UC

180 V

180 V

Điện áp liên tục a.c UC

127 V

127 V

Dòng làm việc IL

0.4 A

0.4 A

Dòng xung toàn bộ (8/20ms) In

10 kA

10 kA

Dòng xung trên mỗi dây (8/20ms) In

5 kA

5 kA

Điện áp bảo vệ dây-dây UP

≤ 600 V

≤ 600 V

Điện áp bảo vệ dây-PG UP

≤ 600 V

≤ 600 V

Điện áp bảo vệ dây-dây với xung 1kV/ms UP

≤ 600 V

≤ 600 V

Điện áp bảo vệ dây-PG với xung 1kV/ms UP

≤ 600 V

≤ 600 V

Điện dung dây-dây C

≤ 5 pF

≤ 5 pF

Điện dung dây-PG C

≤ 5 pF

≤ 5 pF

Chất lượng đảm bảo

 

ống phóng khí với tiếp xúc lò xo

Nhiệt độ làm việc

-40oC...+80oC

-40oC...+80oC

Gá lắp vào

LSA disconection block 2/10

LSA disconection block 2/10

Nối tiếp địa vào

phần đế

phần đế

Vật liệu làm vỏ

Polyamide PA 6.6

Polyamide PA 6.6

Màu

xám

xám

Tiêu chuẩn kiểm định

IEC 61643-21

IEC 61643-21

Mã đặt hàng

DPL 10 G3 110

DPL 10 G3 110 FSD

Mã hiệu

907214

907216

RelatedProducts