DEHN - Chống xung sét cảm ứng, lan truyền, DEHN + SÖHNE

Giải pháp chống sét lan truyền DEHN + SÖHNE: - Chống sét lan truyền cho đường nguồn điện: cấp 1, 2, 3 - Chống sét lan truyền cho đường tín hiệu: điện thoại, xDSL, Leased line, tín hiệu điều khiển, ADSL, RS232, RS485, RS422, RS 232, RS 485, RS 422, cổng tín hiệu DB9, cổng DB9, DB9

DEHN + S...

Giải pháp chống sét lan truyền DEHN + SÖHNE: - Chống sét lan truyền cho đường nguồn điện: cấp 1, 2, 3 - Chống sét lan truyền cho đường tín hiệu: điện thoại, xDSL, Leased line, tín hiệu điều khiển, ADSL, RS232, RS485, RS422, RS 232, RS 485, RS 422, cổng tín hiệu DB9, cổng DB9, DB9

DEHN + SÖHNE

Xem thêm

DEHN - Chống xung sét cảm ứng, lan truyền, DEHN + SÖHNE  Có 117 sản phẩm

Danh mục con

per page
New
RAC Spark Gap Protection Module, DV MOD TT 2P 255, 954011,  954 011, module chống sét cấp 1+2 DEHN, Mô đun chống sét DEHN
0
New
RAC Spark Gap Protection Module, DV MOD TN 255, 954020, 954 020, module chống sét cấp 1+2 DEHN, Mô đun chống sét DEHN
0
New
RAC Spark Gap Protection Module, DV MOD TT 255, 954031, 954 031, module chống sét cấp 1+2 DEHN, Mô đun chống sét DEHN
0
New
RAC Spark Gap Protection Module, DV MOD TNC 255, 954030, 954 030, module chống sét cấp 1+2 DEHN, Mô đun chống sét DEHN
0
Showing 1 - 4 of 117 items