HW1-50C-40K-M-RR, tủ cắt lọc sét 1 pha 50A, thiết bị cắt lọc sét 1 pha 50A, tủ cắt lọc sét Precision Power

HW1-50C-40K-M-RR, tủ cắt lọc sét 1 pha 50A, thiết bị cắt lọc sét 1 pha 50A, tủ cắt lọc sét Precision Power

HW1-50C-40K-M-RR, tủ cắt lọc sét 1 pha 50A, thiết bị cắt lọc sét 1 pha 50A, tủ cắt lọc sét Precision Power

 

Download Catalogue Single Phase - Metal Enclosure, Transient Tracking Powerline Filter, Single Phase - HW1-Series 32Amps ~ 400Amps Metal Enclosure

 

Mã thiết bị Tính năng thiết bị
HW1-50C-40K-M-RR Cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 50A, khả năng chịu dòng xung sét 40kA, có đèn Led hiển thị trạng thái làm việc, vỏ bằng Polycacbonate

RelatedProducts