Hitachi ABB Power Grids accelerates UK green energy transition with a new contract for the world's largest offshore wind farm

Hitachi ABB Power Grids accelerates UK green energy transition with a new contract for the world’s largest offshore wind farm

Hitachi ABB Power Grids thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của Vương quốc Anh với hợp đồng mới cho trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới

Hitachi ABB Power Grids accelerates UK green energy transition with a new contract for the world's largest offshore wind farm  Không có sản phẩm trong danh mục này.