Hitachi ABB Power Grids to provide energy storage solution for Singapore's first virtual power plant

Hitachi ABB Power Grids to provide energy storage solution for Singapore’s first virtual power plant

Hitachi ABB Power Grids cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng cho nhà máy điện ảo đầu tiên của Singapore

Hitachi ABB Power Grids to provide energy storage solution for Singapore's first virtual power plant  Không có sản phẩm trong danh mục này.