Hitachi ABB Power Grids wins major order to support the integration of renewable generation from Qatar's first solar plant

Hitachi ABB Power Grids wins major order to support the integration of renewable generation from Qatar’s first solar plant

Hitachi ABB Power Grids giành được đơn đặt hàng lớn để hỗ trợ tích hợp sản xuất tái tạo từ nhà máy năng lượng mặt trời đầu tiên của Qatar

Hitachi ABB Power Grids wins major order to support the integration of renewable generation from Qatar's first solar plant  Không có sản phẩm trong danh mục này.