Traction and railway systems, Chống sét Van Hitachi ABB cho sắt và đầu máy kéo

Traction and railway systems, Chống sét Van Hitachi ABB cho sắt và đầu máy kéo

Traction and railway systems, Chống sét Van Hitachi ABB cho sắt và đầu máy kéo  Có 28 sản phẩm

per page
Surge arrester POLIM-H..-.., Silicone-housed surge arrester of IEC class station high (SH) for AC systems up to 72 kV
Chống sét van Hitachi ABB POLIM-I..N, điện áp đến 72kV: 4kV, 6kV, 9kV, 10kV, 12kV, 15kV, 22kV, 35kV, 52kV, 72kV Surge arrester POLIM-I..N, Silicone-housed surge arrester of IEC class station low (SL) for AC systems up to 72 kV
Chống sét van Hitachi ABB POLIM-I..N, chống sét van oxit kim loại, vỏ bọc silicon đúc trực tiếp, điện áp tớ 72kV Surge arrester POLIM-I..N, Silicone-housed surge arrester of IEC class station low (SL) for AC systems up to 72 kV
Surge arrester POLIM-I..N, Silicone-housed surge arrester of IEC class station low (SL) for AC systems up to 72 kV
Showing 1 - 4 of 28 items