Chống sét cho đường VIDEO, DGA BNC VCID, chống sét camera, chống sét cho camera

Thiết bị chống sét trên đường tín hiệu video, điện áp làm việc 5V, dòng cắt sốc 8/20µs là 5kA, băng tần làm việc 300MHz. Đặc biệt ứng dụng bảo vệ đường tín hiệu camera quan sát.

Chống sét cho đường VIDEO, DGA BNC VCID, chống sét camera, chống sét cho camera, chống sét lan truyền.

DGA BNC VCID, chống sét cáp đồng trục, chống sét đường cáp BNC, chống sét đường cáp đồng trục, chống sét đường VIDEO

Thiết bị chống sét trên đường tín hiệu video, điện áp làm việc 5V, dòng cắt sốc 8/20µs là 5kA, băng tần làm việc 300MHz. Đặc biệt ứng dụng bảo vệ đường tín hiệu camera quan sát.

Chống sét cho đường VIDEO, DGA BNC VCID, chống sét camera, chống sét cho camera

DGA BNC VCID, chống sét cáp đồng trục, chống sét đường cáp BNC, chống sét đường cáp đồng trục, chống sét đường VIDEO, chống sét camera, chống sét cho camera, chống sét cổng BNC của camera, cắt lọc sét camera - Copy

 

RelatedProducts