Chống sét đường cáp TV, DGA GFF TV, cắt lọc sét đường cáp TV, chống sét cáp đồng trục 75ohm

DGA GFF TV là chống sét cho đường dây satellite hoặc cable TV  75-ohm. Khả năng chống sét 5 điểm theo tiêu chuẩn IEC 61643-21. Với xung sét trực tiếp 10/350µs là 2,5KA và xung điện áp lan truyền 8/20µs 10kA, điện áp làm việc lớn nhất 24V, dòng tải 2A, băng tần làm việc từ dc., 5 -2.4GHz, tương thích với cáp 75 ohm.

Chống sét đường cáp TV, DGA GFF TV, cắt lọc sét đường cáp TV, chống sét cho đường dây satellite

 

DGA GFF TV là chống sét cho đường dây satellite hoặc cable TV  75-ohm. Khả năng chống sét 5 điểm theo tiêu chuẩn IEC 61643-21. Với xung sét trực tiếp 10/350µs là 2,5KA và xung điện áp lan truyền 8/20µs 10kA, điện áp làm việc lớn nhất 24V, dòng tải 2A, băng tần làm việc từ dc., 5 -2.4GHz, tương thích với cáp 75 ohm.

RelatedProducts