cắt lọc sét nguồn điện cấp 2, chống sét cấp 2, chống sét nguồn điện cấp 2, DG T 100 275

DEHNgard DG T 100 275 chống xung sét cấp II trên đường điện sử dụng chống sét  cho 1 dây pha điện áp làm việc liên tục 220/275 V, xung 8/20 µs toàn bộ là 100 kA, điện áp bảo vệ 1,25kV, dòng tải 200A khi làm việc.

DEHNgard DG T 100 275 chống xung sét cấp II trên đường điện sử dụng chống sét  cho 1 dây pha điện áp làm việc liên tục 220/275 V, xung 8/20 µs toàn bộ là 100 kA, điện áp bảo vệ 1,25kV, dòng tải 200A khi làm việc.

+

RelatedProducts