LPS 34-200/200kA, LPS 34 - 200/200kA, thiết bị cắt lọc sét bưu điện Postef 3 pha dòng tải 200A, dòng sét 200kA

LPS 34-200/200kA, LPS 34 - 200/200kA, thiết bị cắt lọc sét bưu điện Postef 3 pha dòng tải 200A, dòng sét 200kA

LPS 34-200/200kA, LPS 34 - 200/200kA, thiết bị cắt lọc sét bưu điện Postef 3 pha dòng tải 200A, dòng sét 200kA

Download tài liệu Thiết bị cắt lọc sét LPS34-200/200kA

Thiết bị cắt lọc sét POSTEF

Để bảo vệ an toàn cao nhất cho người và các thiết bị điện – điện tử và các thiết bị viễn thông không bị thiệt hại do ảnh hưởng của sét gây ra trên đường dây cấp nguồn. Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ra các thiết bị chống sét PROLINE theo công nghệ mới, dựa trên các linh kiện chất lượng cao, kết hợp với bộ lọc thông thấp đặc biệt.

Thiết bị cắt lọc sét LPS34-200/200kA, LPS 34-200/200kA, thiết bị cắt lọc sét bưu điện 3 pha 200A, dòng sét 200A

Thiết bị cắt lọc sét LPS34-200/200kA, LPS 34-200/200kA, thiết bị cắt lọc sét bưu điện 3 pha 200A, dòng sét 200A

RelatedProducts